Πολιτική Απορρήτου


casinoblog.gr παίρνει ιδιωτικής ζωής των ατόμων με πιο ενημερωμένα όσον αφορά, συνεπώς, έχουμε δημιουργήσει την ακόλουθη πολιτική

Τι Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων θα εφαρμόζεται σε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει από casinoblog.gr σας και στη συνέχεια φυλάσσονται στη βάση δεδομένων μας, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε πληροφορίες που αφορούν την τελευταία χρήση του casinoblog.gr προϊόντων και υπηρεσιών.

«Προσωπικές πληροφορίες» είναι το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. που συλλέγουμε για πολλές από τις μορφές μας. Δεν υποσχόμαστε να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που συλλέγουμε για άλλο σκοπό εκτός από τη δική μας και τα οποία δεν πρέπει να συναινέσει.

Κοινοποίηση και Αποκάλυψη Πληροφοριών

casinoblog.gr δεν ενοικίαση, πώληση, το εμπόριο ή να μοιράζονται τα προσωπικά τους στοιχεία σε μη συνδεδεμένες ιδιώτες ή εταιρείες αν δεν είναι να αποκτούν όλα τα προϊόντα ή τις πληροφορίες σχετικά με την άδειά σας ή ακραίες καταστάσεις (απόφαση του Δικαστηρίου, συγχώνευση με άλλη εταιρεία)

Cookies

casinoblog.gr cookies χρησιμοποιούν σήμερα για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας στην περιοχή και όπου κάνατε κλικ για να πάτε. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο από εμάς για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί το site, και τα δεδομένα που συλλέγονται είναι καταστρέφεται γενικά την ίδια ημέρα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Έχουμε περιορίσει την πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία στην εταιρεία μας, σε εργαζομένους που θεωρούμε λογικά πρέπει να έρθουν σε επαφή με την εν λόγω πληροφορίες, προκειμένου να παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς ή για να κάνουν τη δουλειά τους.

Έχουμε φυσική, ηλεκτρονική, καθώς και τις δικονομικές εγγυήσεις που συμμορφώνονται με ομοσπονδιακούς κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς. Casinoblog.gr σας πληροφορίες λογαριασμού προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης. Σε ορισμένες περιοχές casinoblog.gr χρησιμοποιεί πρότυπο SSL κρυπτογράφησης για την προστασία των μεταδόσεις δεδομένων.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

casinoblog.gr μπορεί από καιρό σε καιρό ενημέρωση αυτής της πολιτικής. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε προσωπικές πληροφορίες από την αποστολή σας μια ανακοίνωση για την κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρονται στο casinoblog.gr λογαριασμό σας ή με την τοποθέτηση ενός εμφανή ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας.

Ερωτήσεις και Προτάσεις

casinoblog.gr θέλει να απολαύσετε όλες τις εκπτώσεις αποταμιεύσεις που είναι διαθέσιμες σε σας ως μέλος του casinoblog.gr, εξίσου σημαντικό, θέλουμε να είστε βέβαιοι ότι οι πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε παραμένει ιδιωτικό και εμπιστευτικές.

Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην ιστοσελίδα μας. Ελπίζουμε να έχουμε την τιμή να σας υπηρετεί ως μέλος της casinoblog.gr για πολλά χρόνια. Παρακαλούμε επίσης να αναφέρουν Ασφαλείας σας σχετικά με άλλα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας μπορεί να σας ενδιαφέρει